Seminar: Mellom fast og fri

Arrangementsinformasjon
Default file 1508159472

Mellom fast og fri
Om kunstneren som arbeidstaker og utviklingen i moderne arbeidsliv 

«Det Norske Kammerorkester (DNK) er et unikt ensemble, som gjennom fire ti-år har preget den musikalske dagsorden her i landet, med høy kvalitet, uredd eksperimentvilje og stor publikumsappell. 

I forbindelse med markeringen av 40-års-jubileet ønsker DNK også å gi et lite bidrag til den politiske - og ikke bare den kulturpolitiske - dagsorden. Det skal skje i form av et miniseminar for inviterte gjester, under jubileumsuken i november. Temaet vil ta utgangspunkt i det som fra starten har vært DNKs egenart - et ensemble med en klar kunstnerisk profil men uten fast ansatte. I dag vinner denne typen prosjektorganisering stadig større terreng - hvilke utfordringer og gevinster representerer dette for vårt arbeidsliv? Hva betyr en slik organisering for kvaliteten i det som skapes? Hva betyr det for den enkeltes livssituasjon? Er det relevante fellestrekk mellom et kunstnerisk ensemble og andre typer arbeidsfellesskap?

Til å reflektere fritt rundt disse spørsmålene har vi invitert:
Maalfrid Brath; konsernsjef ManpowerGroup Norge
Geir Bergkastet; adm.dir. i Den norske opera & ballett
Renee Rasmussen; spesialrådgiver LO for selvstendig næringsdrivende og kultur
Ytterligere foredragsholdere vil komme.

Miniseminaret er et samarbeid mellom NTO og Det Norske Kammerorkester.


sentralen